Onze passie

Het geven van rechtskundig advies aan cliënten noch het in rechte bijstaan van cliënten behoort tot ons areaal. De basis van onze activiteiten is een passie voor het recht. Een passie die zijn oorsprong vindt in de rechtszaal. Een passie die is ontstaan door het als journalist bijwonen en verslaan van talloze processen, waaronder veel proefprocessen.

Onze passie voor het recht delen wij graag met andere juristen, bij wie het recht een net een zo belangrijke rol speelt. Een belangrijke onderscheid is echter dat bij andere juristen, niet het recht, maar hun cliënt, de voorliggende feiten of zaak centraal staat. Advocaten dienen het belang hun cliënten (gedragsregel 2 lid 2), officieren van justitie focussen zich op strafbare feiten (artikel 148 Sv e.v.) en rechters spreken recht op basis van wat partijen aanvoeren (o.a. artikelen 24 Rv en 8:69 Awb).

Naast kennis van het recht is de vaardigheid om informatie geautomatiseerd te kunnen verwerken het belangrijkste als juridische uitgeverij. Op dat gebied zijn wij de experts bij uitstek door twintig jaar ervaring als uitgeverij, waaronder ruim tien jaar op het gebied van hosting – een dienst waarbij geautomatiseerde informatieverwerking centraal staat.

Ons passie is het recht. Onze missie is om andere juristen maximaal te ondersteunen bij het doen van hun werk. Dat doen wij door juridische informatie voor hen vindbaar te maken, zodat zij centraal kunnen stellen, wat in hun werk centraal moet staan.